Κατηγορίες Επισκεπτών

H έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ αποτελεί την επίσημη εκδήλωση του κλάδου του αλουμινίου. Οι κυριότερες κατηγορίες επισκεπτών της έκθεσης είναι:

▪ Κατασκευαστές
▪ Μηχανικοί
▪ Αρχιτέκτονες
▪ Μελετητικά γραφεία
▪ Τεχνικές – Κατασκευαστικές εταιρείες
▪ Εργολάβοι
▪ Επενδυτές κ.α.

Ταυτόχρονα η έκθεση αποτελεί ένα γόνιμο σημείο συνάντησης για όλη την αγορά και τους παράγοντές της.

Η συμμετοχή τους εξασφαλίζεται με εξειδικευμένες καμπάνιες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.