Γενικές πληροφορίες

Η είσοδος στην έκθεση επιτρέπεται σε: κατασκευαστές, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, γραφεία μελετών, τεχνικές εταιρείες, εργολάβους, επαγγελματίες αλουμίνιου, κα.

Οι επαγγελματίες κατά την είσοδό τους μεταβαίνουν στη γραμματεία (reception) και προσκομίζουν την πρόκληση της έκθεσης σφραγισμένη με τη σφραγίδα της επιχείρησής τους ή την επαγγελματική τους κάρτα.

Ωράριο λειτουργίας:

Παρασκευή-Κυριακή: 10:00-19:00

Εκθεσιακός χώρος

METROPOLITAN EXPO Εκθεσιακό Κέντρο
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»