Γιατί να συμμετέχετε

  • Ο κλάδος των κατασκευών και της οικοδομής έχει ήδη δείξει σημάδια ανάκαμψης στη Ελλάδα
  • Αποτελεί την κλαδική έκθεση του κλάδου του αλουμινίου
  • Προσφέρει την ευκαιρία προβολής της εταιρείας σας σε ένα πιστό κοινό επισκεπτών που τελούν εν αναμονή της νέας διοργάνωσης
  • Εισέρχεστε σε διεθνείς αγορές συμμετέχοντας στις συναντήσεις Β2Β
  • Η επερχόμενη διοργάνωση θα εμπλουτίσει το κοινό της με νέες ομάδες αγοραστών
  • Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα έχει αυξήσει τις ανάγκες ανακαίνισης, οικολογικής δόμησης και εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις
  • Η παράλληλη έκθεση χαρακτηρίζεται από υψηλή επισκεψιμότητα, ποιότητα και συγγένεια επισκεπτών
  • Η πολύ δυνατή διαφήμιση της άλλης έκθεσης λειτουργεί επ’ ωφελεία όλων