Open Space 2022

Open Space 2022

Το OPEN SPACE αποτελεί ένα 3ήμερο εκδηλώσεων, παράλληλα με τη διεξαγωγή της έκθεσης και περιλαμβάνει παρουσιάσεις , case studies σχετικά με:

  • Την Αειφορία
  • Την πράσινη ανάπτυξη
  • Τις τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας
  • Επίκαιρα θέματα του κλάδου κ.α.